Tim

Ljudmila Stratimirovic

Nakon završetka studija na Fakultetu primenjenih umetnosti, Ljudmila Stratimirović je osnovala samostalnu eksperimentalnu pozorišnu grupu „Pozorište šešira“. Period od 13 godina provela je radeći na mnogim predstavama kao organizatorka, dizajnerka i performerka. Godine 2000. osnovala je NVO Kulturni front gde je radila kao umetnička direktorka Upravnog odbora, na raznim aktivnostima i projektima. 2009. godine, zajedno […]

An Paenhuysen

An Paenhuysen je kustoskinja, likovna kritičarka i pisac koji živi i radi u Berlinu. Studirala je kulturnu istoriju na Univerzitetu u Levenu, Belgija, gde je doktorirala istražujući kulturnu kritiku belgijske avangarde 1920-ih. Kao postdoktorska saradnica, An je radila na istraživanjima na UC Berkeley, Kolumbija univerzitetu u Njujorku i Humboldt-University Berlinu. Njena kustoska karijera započela je […]

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlović je menadžerka u kulturi i producentkinja, a radi i u oblastima digitala, odnosa sa javnošću i marketinga. Studirala je jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao koordinatorka i menadžerka projekata, tokom četiri godine organizovala je različite projekte iz oblasti inicijativa mladih, njihovog učešća u kreiranju omladinskih politika, u oblastima kulture i umetnosti, […]

Monika Lang

Rođena 1978. godine u Somboru, Srbija. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek ilustracija i dizajn knjige. Radila je kao ilustratorka i grafička dizajnerka, uglavnom na projektima vezanim za kulturu i izdavaštvo. Suosnivačica i članica dizajnerske grupe „Turbotomorrow” osnovane 2006. godine. Pored ilustracije i dizajna štampe, bavi se i istraživanjem tehnika sito štampe, murala […]