Jelena Pavlovic

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlović je menadžerka u kulturi i producentkinja, a radi i u oblastima digitala, odnosa sa javnošću i marketinga. Studirala je jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Kao koordinatorka i menadžerka projekata, tokom četiri godine organizovala je različite projekte iz oblasti inicijativa mladih, njihovog učešća u kreiranju omladinskih politika, u oblastima kulture i umetnosti, zaštite ljudskih prava i jednakih prava žena i manjina, kao i u oblasti socio-ekonomskih inkluzija. Njen projekat Evropske vrednosti za mlade nagrađen je 2014. godine od strane Ministarstva omladine i sporta. 2015. godine bila je jedan od predstavnika Zapadnog Balkana na Ekonomskom forumu mladih lidera u Poljskoj.

Od kraja 2016. godine radila je kao umetnička direktorka Galerije Polet. Sa Art Weekend Beograd 2019, počela je da radi u KC Grad u oblastima odnosa sa javnošću i produkcije, ali i u Gradskoj Galeriji kao asistentkinja na programima Artist in Residence. Bila je programski koordinator Art zone na Mikser festivalu i jedan od selektora i članova žirija izložbe Black Box 2021.