Rina Gosalci

Rina Gosalci

Rina Gosalci trenutno koordinira programom za obrazovanje i zajednicu u interdisciplinarnoj instituciji Centar za narativnu praksu, koja je legat Bijenala Manifesta 14 u Prištini. Kroz poziciju menadžera obrazovnih projekata u okviru Manifeste 14 Priština i kroz rad u Direkciji za kulturu Opštine Priština, dala je značajan doprinos oblastima kulture i obrazovanja na Kosovu. Promovisala je alternativne modele obrazovanja kao dopunske pristupe formalnom obrazovanju, sa ciljem uključivanja kulture i umetnosti kao alata u školama. Njen rad u opštini Priština učvrstio je njenu posvećenost javnom/građanskom pristupu revitalizaciji i prenameni napuštenih kulturnih objekata. Rina je koordinirala projekte obrazovanja, umetnosti i kulture i u okviru Kino ARMATA, alternativnog bioskopa u Prištini, i Kosovskog omladinskog saveta, obrazovne organizacije koju vode mladi.

Pored svojih profesionalnih delatnostu, Rina je i umetnica i fotografkinja. Njen glavni fokus je na dokumentarnoj fotografiji, na beleženju važnih promena društava i zajednica, na temama ljudskih prava i zaštite životne sredine. Kroz analognu fotografiju, Rina skreće pažnje na razna krucijalna društvena pitanja. Bila je deo nezavisnih fotografskih programa kao što je Kino ARMATA modul Neo_School o dokumentarnoj fotografiji sa svojim projektom „Svečani pogled“. Njen rad je takođe izlagan na kolektivnim izložbama, uključujući ‘Bezbedan prostor / bezbedno mesto’ u Beču – Austrija, i na izložbi dokumentarne fotografije Fondacije 17 sa projektom ‘Kosovski reciklažni heroji’, naglašavajući napore u reciklaži zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.