Christophe Knoch

Christophe Knoch

Christophe Knoch je pravnik i jedan od inicijatora “The Coalition of the Independent Arts” u Berlinu. Koalicija nezavisnih umetnosti osnovana je u Berlinu 2012. godine kao interdisciplinarna grupa koja podržava interese berlinske nezavisne umetničke zajednice.

Prema stavovima koalicije, kulturna politika koju vlast u Berlinu trenutno vodi ugrožava osnovnu infrastrukturu za kreativni Berlin koji je kao takav predstavljen na međunarodnom nivou. U saradnji sa različitim mrežama, grupama i pojedincima, Koalicija nezavisnih umetnosti spaja i razvija ideje za nove kulturne politike i kampanje za njihovu primenu.