Lokacija

KC Grad

GRAD, Evropski centar za kulturu i debatu, nastao je 2009. na inicijativu Kulturnog Fronta Beograd i Felix Meritis fondacije iz Amsterdama. Zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Holandije kroz program MATRA i beogradske opštine Savski venac po prvi put kod nas jedan objekat industrijskog nasleđa postaje mesto kulturnih dešavanja. Stari magacin preuređen je u multifunkcionalni prostor […]