KC Grad

KC Grad

GRAD, Evropski centar za kulturu i debatu, nastao je 2009. na inicijativu Kulturnog Fronta Beograd i Felix Meritis fondacije iz Amsterdama. Zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Holandije kroz program MATRA i beogradske opštine Savski venac po prvi put kod nas jedan objekat industrijskog nasleđa postaje mesto kulturnih dešavanja.

Stari magacin preuređen je u multifunkcionalni prostor sa mogućnošću organizovanja programa kao što su izložbe, koncerti, debate, predstave, konferencije i radionice. Ideja je bila da se što je moguće više sačuva atmosfera starog skladišta na obali reke Save uvođenjem samo onih najneophodnijih novina koje su potrebne za funkcionisanje jednog kulturnog centra.

Kroz svoje programe i aktivnosti, kao i saradnju koja se uspostavlja na regionalnom i evropskom nivou, KC Grad koristi moć kulture i umetnosti da doprinese društvenoj koheziji, kulturnoj participaciji, mobilnosti umetnika i kulturnih radnika i promociji ljudskih prava.