Sobe 8 & 10 | Nikola Radosavljevic | Mommy lessons

Sobe 8 & 10 | Nikola Radosavljevic | Mommy lessons

„Mommy lessons” spadaju u seriju ambijentalnih instalacija razvijenih u poslednjih nekoliko godina.

Rad se bavi strukturiranjem generacijske traume, rezultatima primene loših obrazaca vaspitanja, kako bi se ponudila mogućnost promene i „lečenja“, koja je danas i ovde preko potrebna posmatraču.

Nikola Radosavljević je interdisciplinarni umetnik iz Beograda, koji je radove kolektivno i samostalno predstavljao u Kini, Švajcarskoj, Argentini, Nemačkoj, Rusiji, SAD, Holandiji … Dobitnik je nagrade za inovaciju u grafičkoj umetnosti na Svetskom trijenalu grafike na Uralu , Rusija (2019), kao i mnogih drugih nacionalnih i međunarodnih nagrada za grafiku i nove medijske prakse. Doktorirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2020. godine.