Sobe 38 & 39 | Branislav Nikolić

Sobe 38 & 39 | Branislav Nikolić

Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, Srbija, odsek slikarstvo, 1996. godine. Postdiplomske studije završio je na Holandskom umetničkom institutu, Enšede, Holandija 2001. i na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, Srbija 2002. Od 1995. član je Udruženja likovnih umetnika Srbije.

Od 2002. do 2019. godine bio je selektor Likovne kolonije Jalovik. Bavi se skulpturom, slikarstvom, dizajnom i kao kustos. Branislav Nikolić je samostalno i zajedno sa drugim umetnicima izlagao svoje radove u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu, Srbija.