Sobe 15, 16, 17 & 18 | Jovana Blagojević i Pavle Ćurčić | Wireless

Sobe 15, 16, 17 & 18 | Jovana Blagojević i Pavle Ćurčić | Wireless

U radu Wireless Jovana Blagojević i Pavle Ćurčić ispituju intuiciju, telepatiju i naelektrisanje.

Jovana Blagojević diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. Trenutno završava master studije. Jovana je izlagala na nekoliko grupnih izložbi, a u praksi je zanima kako se lične teme i izazovi prožimaju sa univerzalnim.

Pavle Ćurčić upisao se u Školu za dizajn, smer grafički dizajn. Tokom školovanja učestvovao je na više grupnih izložbi. 2017. godine dobio je nagradu za najbolji diplomski rad na odseku. Iste godine upisuje Fakultet likovnih umetnosti, smer slikarstvo. Pobednik je na više konkursa, a u 2018. godini dobio je drugu nagradu za poster na temu cirkularne ekonomije.
2019. godine osvaja prvo mesto za poster o očuvanju prirode i gubitku biodiverziteta.