Sobe 14 & 28 | Lidija Delić | Dve sobe

Sobe 14 & 28 | Lidija Delić | Dve sobe

Moja praksa je zasnovana, i konceptualno i strukturalno, na intermedijalnom istraživanju skupa odnosa između (mojih) subjektivnih unutrašnjih procesa i prostora koji me okružuju.

Smatram da je moguće rasvetliti, proširiti i transformisati unutrašnje lične prostore atmosfere, snova, sećanja i mašte kroz njihovu transpoziciju u fizički prostor galerije.
Polazna tačka mog pristupa je shvatanje da svet oko nas nije sistem unapred definisanih objekata i pojmova do kojih dolazimo i biramo racionalno, već da je to gusta mreža nezavršenih procesa u kojima naizgled stabilne stvari nisu ništa već odraz stabilnosti njihovih slika. Svojim radom nastojim da stvorim otvor koji bi posetioca vodio sa jednog nivoa stvarnosti u drugi, od fizičkog ka čulnom, za kolektivno stanje u individualno fizičko iskustvo.

Lidija Delić diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, a doktorirala na Odseku za multimedijalnu umetnost Univerziteta umetnosti u Beogradu 2015. godine. Beograd. Godine 2017. izabrana je da predstavlja Srbiju na Bijenalu mladih kreatora Evrope i Mediterana (BJCEM) u Tirani, Albanija. Lidija je bila finalista takmičenja D.B. Nagrada Mangelos, a 2018. izlagala na 57. Oktobarskom salonu u Beogradu. Lidija je 2019. bila na Artist-in-Residence programu u organizaciji Balkan Projects i Swiss Instituta u Njujorku.
Trenutno Lidija radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao docent.