Soba 9 | Milan Antic | Rita

Soba 9 | Milan Antic | Rita

Moja želja za eksperimentisanjem i ispitivanjem granica sopstvene kreativnosti omogućava mi da transformišem svoje misli u nove oblike. Koristeći metodu za slikanje zasnovanu na istraživanju odnosa vremena, prostora i forme, moje slike su odraz meditativne pažnje i mogu se opisati kao težnja ka kontemplativnim stanjima stvaranjem sveta na osnovu obrazaca i ritmova preuzetih iz prirode.

Milan Antić (Beograd, 1984) diplomirao je na odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2010. Doktorirao je 2018. godine na istom fakultetu. Njegovi radovi bili su deo mnogih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u nekoliko međunarodnih umetničkih radionica i rezidencija (Pariz, Minhen, Solun, Sofija, Beograd).

Svoje radove izlaže na samostalnim izložbama od 2010. godine: Umetnički prostor U10 (Beograd), Srpski kulturni centar (Pariz), Art centar UBSM (Beograd), galerija Haos (Beograd).
Autor je mnogih umetničkih intervencija u javnom prostoru. Antićeva dela su deo mnogih kolekcija u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad u oblasti vizuelnih umetnosti dobio je više nagrada.
Od 2001. godine radi na Fakultetu likovnih umetnosti u zvanju asistenta, a od 2014. je docent na Katedri za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.