Soba 7 | Aleksandar Lazar | Strpljiva ljubav

Soba 7 | Aleksandar Lazar | Strpljiva ljubav

U radu se izražava suptilnost audio-vizuelne sinestezije i to kroz medije živog bioskopa, videa, grafike i digitalne umetnosti.

Aleksandar Lazar je grafičar i multimedijalni umetnik koji je magistrirao na Odseku za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde trenutno pohađa doktorske studije.
Sarađuje sa filmskim stvaraocima, muzičarima i vizuelnim umetnicima, a svoje ideje sledi i primenjje kroz grafiku, audio-vizuelne performanse i galerijske izložbe, razvijajući projekte kroz različite medijske prakse i muzičke žanrove.