SOBA 56 | NEMANJA NIKOLIĆ PRIKA | PREPORUKA

SOBA 56 | NEMANJA NIKOLIĆ PRIKA | PREPORUKA

Preporuka je srpska reč za preporuku ili jednostavno napojnicu. To je doprinos boljem razumevanju Beograda za putnike i one koji u njemu žive.

To je sve veća zbirka izjava o našem putu kroz kulturne turbulencije. Čudni prizori na koje smo mi (Beograđani) navikli deo su svakodnevnog istraživanja.

Te prizore koji me zasmejavaju, zbunjuju, uzbuđuju, rastužuju i brinu želeo sam da sačuvam i preporučim kao autentično iskustvo.

To su suveniri naše prošlosti i sadašnjosti, neka vrsta kulturnog hibrida. To je deo našeg odnosa prema prirodi, kulturnom nasleđu i gradskom pejzažu.

Oni utiču na nas i definišu nas. Štaviše, želeo sam da preporučim neke lokalne umetničke aktivnosti kojima se divim. Ovi manje vidljivi umetnici i umetnički kolektivi pomažu u očuvanju našeg kulturnog nasleđa i udahnjuju život našoj kulturnoj sadašnjosti.

Njegova umetnost se izražava kroz različite forme i oblike, od skulpture do iluminirajućih objekata gde koristi i kombinuje širok spektar tehnika i materijala.

Njegovi radovi su objavljivani i izlagani u zemlji i inostranstvu.