SOBA 55 | MARIJA KNEŽEVIĆ

SOBA 55 | MARIJA KNEŽEVIĆ

Marija Knežević je multidisciplinarna umetnica rođena u Srbiji stacionirana u Beogradu. Nakon studija kinematografije na Fakultetu dramskih umetnosti u Srbiji, njena fascinacija rukom crtanom animacijom dovela ju je do jedinstvenog stila slikanja na staklu, koji podseća na obradu celuloidnih filmskih negativa. Njene slike istražuju dečje čudo i osećajnost sveta kroz i gotovo naivne, ali delikatne kombinacije boja i oblika.