SOBA 48 | VANJA MIJATOVIĆ

SOBA 48 | VANJA MIJATOVIĆ

Godine 2020. završila sam osnovne, a 2021. godine master studije na odseku za vajarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Učestvovala sam na više grupnih izložbi. Moj primarni fokus je skulptura čiji su elementi upotpunjeni sličnošću oblika, ali i sličnošću njihovog značenja.

Spajanjem elemenata poput istorijskih monumentalnih spomenika i koncepata iz mitologije sa likovima iz poznatih animiranih TV serija i popularnih brendova, radovi postaju svojevrsna savremena post-pop arheologija.