Soba 36 | Aleksandar Lazar | Escape Room

Soba 36 | Aleksandar Lazar | Escape Room

Svako urbano mesto je označeno, etiketirano i prodato. Odakle god novac dolazi, donosi maligni rast. Vrednost grada leži u njegovim izgubljenim prostorima koje moramo braniti i čuvati.
Oni su jedini prostor za bekstvo. A Beograd gubi pustinje sa svakim novim obećanjem kreativne revolucije, svako nam oduzima mesta gde možemo da se suočimo sa sobom u miru i dobijemo prave ideje, a ne kreativne proizvode za prodaju.

Aleksandar Jevtić je diplomirao ilustraciju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2002. godine. Radio je kao slobodni ilustrator osam godina, a zatim je počeo da radi kao likovni umetnik i pedagog. Održavao je radionice kako za decu zainteresovanu za umetnost tako i za osetljive društvene grupe, radeći u bolnicama, muzejima, umetničkim školama i osnovnim školama. Njegovo glavno interesovanje za umetnost je crtež, a najznačajnije izložbe su mu bile na Kolarcu, Remontu, Reflektoru i X vitaminu.