Soba 30 | Predrag Caranović

Soba 30 | Predrag Caranović

Predrag Caranović, rođen 1955. godine, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za istoriju umetnosti. Radio je u Muzeju savremene umetnosti kao viši kustos u Centru za vizuelnu kulturu. Profesionalno izlaže od 1974. Njegovi radovi se nalaze u zbirkama više muzeja u zemlji i inostranstvu, kao iu privatnim kolekcijama.
Izlaže sa FLUXUS Amerika, i FLUXUS Evropa, FLUXRUS, ULUS.