Soba 29 | Nebojša Yamasaki Vukelić

Soba 29 | Nebojša Yamasaki Vukelić

Mislim da moji radovi potiču iz dva suprotstavljena pokreta – potrebe da se pobegne od stvarnosti i istovremeno potrebe da se artikuliše kritički stav prema njoj.
Zanimaju me lični i kolektivni kapaciteti za društvenu imaginaciju; (ne)sposobnost zamišljanja drugačije budućnosti, posebno bolje. Zidovi koje udaramo kada pokušavamo da zamislimo da su stvari drugačije, i naše odskakanje ka kolektivnim istorijama i sadašnjim situacijama. Crtež ima sposobnost da stvari u isto vreme budu veoma neposredne i veoma udaljene – razmišljanje može biti brzo i nesputano na papiru, ali u isto vreme sve su to samo ideje, koncepti, planovi, nacrti – crteži su predlozi. Mislim da je crtež pogodan za artikulisanje ograničenja i kontradiktornosti naše mašte – mesta gde se anksioznost susreće sa udobnošću, a katastrofa se susreće sa utopijom.

Nebojša Yamasaki Vukelić je rođen 1986. godine u Beogradu, gde živi i radi. Magistrirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. godine.
Njegov rad je uglavnom usmeren na crtanje. Izlagao je na brojnim grupnim izložbama, kao i na samostalnoj izložbi – Unutra će sve biti meko i nežno, u galeriji X Vitamin.
Dobitnik je nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković 2021. godine, kao i nagrade za slikarstvo „Miodrag Janjušević – akademski slikar“, iste godine.