Soba 27 | Rade Tepavčević | Santa Claus | Santa Claus in Trouble

Soba 27 | Rade Tepavčević | Santa Claus | Santa Claus in Trouble

Dajući životinjama osobine ličnosti da bi jasnije poslale poruku, slike Radeta Tepavčevića mogu se tumačiti kao fabule i na taj način on alegorijski slika odnos ljudi i životinja (psa).

Ponekad se tekst javlja na slikama i forma teksta je često sažeta u tako da uspostavi dinamiku, ali je i pročišćena od suvišnih reči koje bi ga udaljile od suštine.
Kao posmatrač svog svakodnevnog okruženja, Rade slikarskim izrazom i odabirom materijala otkriva svoj bunt kojim se kritikuje savremeno društvo. Njegove slike pozivaju nas da se probudimo i prevaziđemo mehanizme koji prete da progutaju racionalnu misao, mehanizme koji nas obeležavaju kao tetovaže.

Rade Tepavčević je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistarske studije na istoj Akademiji završio je 2019. godine. Od 2014. godine aktivan je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Dobitnik je više nagrada za svoj rad u oblasti likovne i primenjene umetnosti. Pohađao je rezidenciju na Letnjoj akademiji lepih umetnosti u Salcburgu, Austrija, pod mentorstvom Pauline Olowske. Pored slikarstva, bavi se ilustracijom i dizajnom. Trenutno je zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.