Soba 21 | Tadija Janičić | Spring Walk | Offender

Soba 21 | Tadija Janičić | Spring Walk | Offender

Izloženi radovi deo su serijala nastalih tokom karantina 2020 Covid-19 koji sam sa porodicom proveo na Palićkom jezeru.

Umetničko delo vidim kao koncentraciju ideje ili koncepta u fizički entitet. Trajno i dosledno se bavim životom savremenog čoveka, preispitujući relativni i privremeni karakter moralnih, etičkih, pa i umetničkih normi sveta koji me okružuje. Ironija, groteska i paradoks su moja omiljena sredstva izražavanja. Moj odnos prema svetu mogao bi se protumačiti kao voajeristički, pri čemu je ono što se vidi uvek i istovremeno odraz posmatrača – mojih intelektualnih, emocionalnih i filozofskih pogleda, dilema i pojmova. Ne zanima me umetnost zbog njenih dekorativnih kvaliteta, mene zanima umetnost zbog njenih filozofskih kvaliteta. Na mojim slikama su povezane suprotnosti. Oni su atraktivni i istovremeno odbijaju.

Tadija Janičić je iz Nikšića, Crna Gora. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti i postdiplomske studije na Akademiji umetnosti, obe u Novom Sadu.
Kao student, Tadija je dobio nagradu za najboljeg mladog umetnika u klasi crteža 2001, nagradu YU palete mladih 2003, a kasnije i Prvu nagradu 37. Novosadskog salona, 2008.
Održao je brojne solo izložbe i učestvovao na mnogim grupnim izložbama u Evropi, SAD, Aziji.