Soba 20 | Petar Aleksic | Dobro čuvana tajna

Soba 20 | Petar Aleksic | Dobro čuvana tajna

Rad Petra Aleksića obuhvata tapiseriju i slike iz serije Dobro čuvana tajna.

Kao predlošci za ovo delo koriste se mitološke i religiozne scenografije i motivi, ali uz iiseljavanje aktera iz kanonskih slika. Umesto pukog tumačenja, serija se bavi prisvajanjem i rekonceptualizacijom fizičkog prostora, a samim tim i mentalnom slikom koja ostaje u nama, i potrebom da se razbije realnost iluzija i da se izgrade nove moralne paradigme čoveka 21. veka, u raskoraku između naizgled dostižnog obilja i potrebe da bude isključen.

Petar Aleksić je 2020. godine diplomirao Konzervaciju i restauraciju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Paralelno sa fakultetom uređivao je i organizovao program u alternativnom kulturnom centru Kvaka 22. Njegov rad se prvenstveno odvija u oblasti slikarstva, murala, tapiserija i poezije.