Soba 2 | Dea Dzankovic | Kopfkino

Soba 2 | Dea Dzankovic | Kopfkino

Kopfkino je instalacija koja istražuje temu fragmentacije kombinovanjem gotovih elemenata sa videom i zvukom.

Kopfkino suprotstavlja intenzivno crveno okruženje sa cvetnom  instalacijom potpomognuto videom koji paralelno prati ovaj pristup kombinujući uznemirujuće elemente sa umirujućom formom vođene audio meditacije. Posetilac prisustvuje petominutnom iskustvu instalacije kako bi bio u potpunosti prisutan i uključio se u okruženje.

Dea Džanković (1991) je interdisciplinarna umetnica sa sedištem u Beogradu, Srbija.

Osnovne teme njene umetničke prakse su identitet i fragmentacija koje istražuje kroz video, instalaciju, performans, fotografiju i poeziju.