Room 64 | Marija Sevic

Room 64 | Marija Sevic

Centralne teme koje istražujem kao umetnik su moj privatni i društveni život, prikazan kroz fragmente. Pokušavam da vizualizujem ove lične i zajedničke elemente kao jedinstvene i unikatne situacije u vremenu. U prikazivanju svakodnevice vidim mogućnost povezivanja sa gledaocima, omogućavajući im da se identifikuju sa slikom ili, možda, preispituju i (de)konstruišu svoj identitet dok je kontempliraju. Moj rad je duboko ukorenjen u emocionalnom pamćenju; životno iskustvo, događaji iz detinjstva kao i neposredna prošlost. Kada razmišljam o ljudima i njihovoj jedinstvenosti, posmatram uticaj koji jedna osoba vrši na drugu, analiziram grupnu dinamiku i, shodno tome, pokušavam da analiziram društvenu dinamiku. Cilj mi je da razumem kako teškoće ili sreća postaju univerzalni.

Marija Šević diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine, gde je i magistrirala slikarstvo. Kao stipendista francuske vlade boravila je na l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu u klasama profesora Kloda Kloskija i Džejmsa Rilija. Ona je suosnivač U10 Art Space-a u Beogradu, radi na vođenju izložbi i događaja.

Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u Beogradu, Rimu, Milanu, Londonu, Beču, Bazelu, Los Anđelesu, Braziliji…