PART 7 | LJUDMILA STRATIMIROVIĆ | EVERYTHING WILL BE FINE II

PART 7 | LJUDMILA STRATIMIROVIĆ | EVERYTHING WILL BE FINE II

Imaginarni pejzaž naslikan akrilom na velikom platnu specijalno urađen za bar u lobiju hotela “Beograd”.

Rad je kombinacija murala i slike sa ciljem da odiše toplinom u izložbenom prostoru.

Slika treba da izazove osećaj čežnje i da vam pruži priliku da sanjate o sopstvenom magičnom mestu…