PART 6 | EMILIJA RADOJIČIĆ | PHONOMETROGRAPH

PART 6 | EMILIJA RADOJIČIĆ | PHONOMETROGRAPH

Ovaj rad je bio deo samostalne izložbe CURIOSA, otvorene u galeriji Novembar u januaru 2020. Ovu skulpturu vidim kao još jedan oblik crteža. Ovog puta linija se transformisala u opipljiv objekat koji možemo opširnije da opažamo ne samo našim umom, već i našim fizičkim telima. Ovo delo nastaje kao statički natpis trodimenzionalne muzičke kompozicije.

To je trenutak u vremenu, uhvaćen i dokumentovan u drugom obliku. Svaki oblik, krivulja, boja i linija mogu se transponovati u drugačiji zvuk, stvarajući komad koji sada možemo da „čujemo“ očima, vrhovima prstiju… Inspirisao me je kompozitor Eric Satie koji je sebe nazivao „fonometrografom“ ili „fonometrijom“ – što znači „neko ko meri i zapisuje zvukove“, preferirajući ovu titulu pre nego „muzičar“.

Emilija Radojičić rođena je 1989. godine u Beogradu, Srbija. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, magistrirala Umetnost i teoriju medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Osnivač je ETAR-a, studija za umetnost i dizajn. Do sada je imala brojne samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, saradnju i publikacije sa različitim umetnicima, kustosima, institucijama i galerijama.

Emilija svoju umetničku radoznalost koristi kao polaznu tačku da nam pokaže svoje pejzaže, kao i napredak  u svetu trodimenzionalnih crteža i prostornih instalacija.

Bez obzira na to koji je medij trenutno pleni (ali ne definiše njenu umetničku praksu), radoznalost kao pokretačka snaga nije određena medijumom i može se ostvariti u crtežima, tkanim slikama, instalacijama, objektima, zvuku…