PART 3 | JOVANA GRUJIC

PART 3 | JOVANA GRUJIC

Od 2006. godine Jovana Grujić se bavi latino i modernim plesom. Baletsku školu “Lujo Davičo” završila je 2018. na odseku za savremni ples u klasi Isidore Stanišić. Na osnovu ugovora o radu, angažovana je kao pedagog savremene igre u Baletskoj školi „Lujo Davičo”. Diplomirala je savremeni ples u klasi Džonatana Pranalsa-Dekura i Kristofa Beranžera na Beogradskom plesnom institutu.

Plesno iskustvo je sticala radeći sa istaknutim profesorima i koreografima i bila je uključena u brojne plesne predstave i angažmane.