PART 3 | HAVEIT

PART 3 | HAVEIT

Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Lola Sylaj su grupa od četiri mlade umetnice čija se umetnost žestoko bori protiv moći i, nacionalizma, LGBT diskriminacije i ugnjetavanja žena koje preovladavaju u albanskom društvu.

One takođe pokušavaju da ilustruju svoju borbu sa svakodnevnim poteškoćama sa kojima se suočava skoro svaka osoba na Kosovu. Često se njihovi umetnički nastupi izvode u javnim prostorima Kosova. Haveit radi na prevazilaženju moralističkih pravila i odbijanju da prihvati stvari koje se serviraju. Grupa je osnovana 2011. godine u Prištini.