PART 2 | VELJKO ZEJAK | THE CINEMA IS WORKING AGAIN

PART 2 | VELJKO ZEJAK | THE CINEMA IS WORKING AGAIN

U Jalovik sam prvi put došao 2011. da posetim neke prijatelje koji su te godine učestvovali na likovnoj koloniji-susretu. Tada sam primetio veliku prostoriju napuštenog bioskopa.

Ogromna soba služi kao golubarnik, čekajući da propadne; deca ponekad igraju fudbal u njoj. Kada sam naredne godine pozvan da i sam učestvujem u radu kolonije, želeo sam da napravim delo za ovu prostoriju, njene dimenzije i uopšteno zaboravljenu funkciju potisnutu u njenom sećanju.

Ovo je scensko-izvođački rad, video-dokumentovan, ali istovremeno radi sa prostorom na skulpturalni način. Savladavao sam dimenzije celog prostora gradeći ritmiku kretanja jednostavnim pokretima klatna. Kada se ritam uspostavi, klatna kao da stvaraju neku nečujnu muziku i prostor počinje da diše.

U trenutku kulminacije voda počinje da pada sa plafona i formira se vodeni zid duž cele prostorije. Svetlost koja prolazi kroz ovaj vodeni zid stvara dugu. U tom trenutku ritmika se remeti i cela kompozicija počinje da nestaje u haotičnom kretanju i sudaru klatna.

U ovom radu koristio sam iskustvo koje sam stekao radeći u pozorištu „Španski borci“ u Ljubljani kao tehničar za svetlo i scenografiju.

U ovoj instalaciji koristio sam elemente scene iz nekoliko predstava u kojima sam učestvovao.

Veljko Zejak (1980) diplomirao je 2005. godine na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je završio i postdiplomske studije u klasi prof. Mrđana Bajić. 2008/ 2009. odlazi u Pariz kao stipendista francuske vlade, gde nastavlja školovanje kao gostujući student na Ecole national supérieure des beaux-arts de Paris u ateljeu prof. Richard Deacon. Od 2008. godine Zejak učestvuje na nekoliko umetničkih rezidencija: Dizeldorf, Pariz, Nojminster, (Nemačka), Čungčun (Kina).

Izlagao je na 16 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi u inostranstvu. Zejak je učestvovao na međunarodnim sajmovima umetnosti u Stokholmu, Parizu, Londonu, a njegovi radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama savremene umetnosti. Živi i radi u Ljubljani, predstavljajući Umetničko udruženje Hibrid, gde radi na umetničkim, obrazovnim i društveno angažovanim projektima.