PART 2 | VALENTINA SAVIĆ | DINNER WITH DARLING

PART 2 | VALENTINA SAVIĆ | DINNER WITH DARLING

Njen rad se u najvećoj meri zasniva na keramici, videu, instalacijama i performansima, istražujući fluidne obrasce koji su povezani sa identitetom i načinom na koji je društvo organizovano.

Ona preispituje tradicionalne uzore kao i uspostavljenu hijerarhiju umetničkih formi, koja umetnost stavlja iznad keramike. “Dinner with darling“ istražuje odnos između dve udaljene tačke. To je iskaz o procesu dalekih odnosa prošlost-sadašnjost-budućnost i platoima koje treba iskusiti.

Ceremonija dalekog događaja oličena je u trpezi i večeri koja se očekuje. Dva prazna tanjira čekaju ponuđenu budućnost prepuštenu gledaocu da je predvidi. Plavo-roze posuđe za dvoje je njen ručni rad, a gosti nedostaju…

Valentina Savić je vizuelna umetnica iz Beograda, Srbija. Završila je osnovne i masterstudije u oblasti keramičke umetnosti na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2007), specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti u Atini, Grčka, (1998-2000), a trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Njeni radovi su izlagani i nagrađivani na nacionalnom i međunarodnom nivou u galerijama, nacionalnim i keramičkim muzejima u Kini, Nemačkoj, Španiji, Sloveniji, Grčkoj, Belgiji, Austriji, Argentini, Turskoj, Tunisu, Novom Zelandu… i Srbiji.