PART 1 | ALEKSANDRA STRATIMIROVIC & ATHANASSIOS DANILOF | U KOLABORACIJI SA TARGETTI SANKEY SPA | COLOR WHEELS

PART 1 | ALEKSANDRA STRATIMIROVIC & ATHANASSIOS DANILOF | U KOLABORACIJI SA TARGETTI SANKEY SPA | COLOR WHEELS

Color Wheels je svetlosna umetnička instalacija kreirana kao  perceptivni instrument za istraživanje doživljaja boje i svetlosti kroz vremenske svetlosne aranžmane boja.

Ovo delo svoju primarnu inspiraciju crpi iz fascinantne istorije istraživanja boja. Umetnici, naučnici i učenjaci u rasponu od Leona Batiste Albertija, Filipa Ota Rungea i Johanesa Itena do Isaka Njutna, Hermana fon Helmholca i J.V. von Gete su razvili različite teorije i pristupe razumevanju i kategorizaciji boja.

Emblematični oblik u ovom procesu bio je točak boja sa svojim mnogobrojnim tumačenjima.

Color Wheels je triptih koji generiše minimalano i osnovno fizičko okruženje. Svaki odeljak se sastoji od šest krugova koji su angažovani u koncentričnom, slojevitom rasporedu.

Vizuelni doživljaj je stimulisan uzastopnim hijerarhijama svetline, nijansi i zasićenosti reflektovanog svetla na svakom krugu. Perceptivni proces je omogućen u pokušaju da se istraže harmonije i analogije boja, kao i komplementarni, simultani i sekvencijalni kontrasti boja i hromatske naknadne slike. Vizuelna konstantnost je dovedena u pitanje.

Kako se krećemo u eru u kojoj se analogno i digitalno stapaju, a statika postaje dinamika, mi želimo da ponovno sagledavamo naš odnos prema svetlosti i boji.

Boja je percepcija koja se formira u našem mozgu kroz pređašnje iskustvo i vizuelne informacije. Semantika boje istražuje sredstva pomoću kojih jezici prenose vizuelni utisak u istorijskom i kulturnom kontekstu. Naš pristup je suprotan. Točkovi u boji imaju za cilj da pruže žive tačke perceptivnog istraživanja svakom posmatraču.

***

Aleksandra Stratimirović – Švedska/Srbija

Aleksandra Stratimirović je vrlo aktivna u svetu umetnosti i svetlosti sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u ovoj oblasti. Diplomirala je Primenjenu umetnost i dizajn na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i završila svoje studije specijalnog dizajna osvetljenja na Konstfacku, Visokoj školi za umetnost, zanate i dizajn i KTH – Kraljevskom tehnološkom institutu u Stokholmu. Njena site-specific dela su integrisana na raznim javnim mestima u Švedskoj i inostranstvu, kao što su bolnice, škole, železničke stanice i stambena naselja.

Ona, takođe, često izlaže svoje svetlosne umetničke instalacije i predmete širom sveta. Poslednjih godina njena umetnička dela su izlagana u Gugenhajm muzeju u Njujorku, Narodnom muzeju u Stokholmu, Jardin du Palais Royal u Parizu i raznim institucijama i događajima u Londonu, Amsterdamu, Ljubljani, Skoplju, Beogradu, Tokiju, Osaki, Veroni, Singapuru, Stokholmu itd. Aleksandra je za svoj rad dobila niz domaćih i međunarodnih nagrada. Živi i radi na relaciji Stokholm – Beograd.

Athanassios Danilof – Grčka

Athanassios Danilof je dizajner i konsultant za arhitektonsko osvetljenje, lociran u Atini i aktivan isključivo u ovoj oblasti od 2005. godine. Završio je veliki broj projekata osvetljenja u izgrađenom okruženju i dobio je međunarodne nagrade. Njegovi projekti vizuelnog planiranja uključuju poslovne zgrade sa LEED sertifikatom, znamenitosti, pejzaže, hotele, muzeje, umetničke instalacije, stambene i poslovne zgrade. Magistrirao je svetlo i osvetljenje na Bartlett School of Graduate Studies – Univerzitetski koledž u Londonu (2004), magistrirao je i inženjerski menadžment (2003) i diplomirao elektrotehniku i elektroniku (2002) na Univerzitetu Brunel u Londonu. Paralelno sa svojim profesionalnim aktivnostima i pre nego što se u potpunosti fokusirao na svoj studio za dizajn osvetljenja i profesionalnu praksu, Athanassios je napisao i doktorsku disertaciju na temu istraživanja u oblastima master-planiranja osvetljenja i teorije urbanog dizajna.

Kandidat na Arhitektonskom fakultetu Nacionalnog tehničkog univerziteta u Atini.

Uz podršku IASPISA – Švedskog odbora za umetničke stipendije