O3ONE ART SPACE | MARIJA ANIČIĆ | GIRLS TALK (A LOT)

O3ONE ART SPACE | MARIJA ANIČIĆ | GIRLS TALK (A LOT)

Serijom crteža i akvarela Girls Talk (a Lot), Marija Aničić bavi se temama ženskog pogleda na svet i mesta žene u savremenom društvu.

Fokusirajući se na odnos žene kao pojedinca prema ženstvenosti i društvu, umetnica se ograđuje od političkog feminizma i razmatra pitanje žene sa iskustvene i psihološke tačke gledišta.

Marija Aničić, diplomirala je osnovne i master studije na odseku za zidno slikarstvo Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Profesionalno se bavi fotografijom, crtanjem i slikanjem. Član ULUPUDS-a. Izlagala je na više grupnih izložbi. Ovo je njena treća samostalna izložba.

Galerija O3ONE je osnovana 2004. godine sa idejom da predstavi aktuelne umetničke prakse koje zadiru u prostor ne samo umetnosti i kulture, već i nauke, tehnologije i zaštite životne sredine. Kroz brojne umetničke izložbe i multidisciplinarne projekte koje je pokrenula, galerija O3ONE pruža odgovore na izazove koje nove tehnologije i modeli finansiranja nameću savremenoj kulturnoj produkciji. Odabirući drugačiji pristup od postojećih standardnih modela, O3ONE galerija pruža komunikativnu platformu u okviru koje umetnički sadržaji postaju dostupni najširem krugu ljudi. Projekat O3ONE je nezavisni multimedijalni umetnički projekat interaktivnog tipa, čiji je osnovni cilj podsticanje kreativnosti i kulture različitosti, kroz inovativne kulturne produkcije.

Invencija, komunikacija i inovacija su imperativi projekta koji neprestano razvija spremnost da prihvati novo i drugačije. Galerija O3ONE nastoji da predstavi savremenu umetničku scenu, da domaćoj umetničkoj produkciji da novi izum i značaj i da doprinese realizaciji i unapređenju razmene ideja i informacija sa umetničkim centrima u svetu. Pozicioniranjem savremene umetnosti i kulture u okviru različitih društvenih grupa, ovaj projekat doprinosi boljem razumevanju i kontaktima sa širom publikom, gde svi zajedno, autori koji rade u oblasti kulture i publika, u otvorenom dijalogu, čine neraskidivu celinu.