Monika Lang

Monika Lang

Rođena 1978. godine u Somboru, Srbija. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek ilustracija i dizajn knjige. Radila je kao ilustratorka i grafička dizajnerka, uglavnom na projektima vezanim za kulturu i izdavaštvo. Suosnivačica i članica dizajnerske grupe „Turbotomorrow” osnovane 2006. godine.

Pored ilustracije i dizajna štampe, bavi se i istraživanjem tehnika sito štampe, murala i drugih medija vizuelnog izražavanja.