KVAKA 22 | ANASTASIJA TASIĆ | METAMORFOZA

KVAKA 22 | ANASTASIJA TASIĆ | METAMORFOZA

Izloženi radovi su refleksije metamorfoze, procesa transformacije sopstvenog bića, procesa izlaska iz ljuske i pretvaranja u nešto drugo.

To su takođe refleksije o hrabrosti, strahu i telu. Na kraju, ovi radovi se bave telom koje je magično, demonsko i veštičije, snažno i besno.

Telo oslobođeno straha i stida.

Anastasija Tasić je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku za slikarstvo (osnovne i master studije). Po završetku magistarskih studija okušala se u raznim oblastima umetnosti, proširivši svoj interdisciplinarni portfolio na pozorišni rad, muziku i dizajn. Od 2020. godine donekle je suzila praksu i vratila se crtanju u raznim medijima.

KVAKA 22 je grupa mladih kreativaca koja je u leto 2015. godine započela adaptaciju napuštene javne zgrade sa namerom da je iskoristi kao preko potreban prostor za kreiranje i izlaganje umetničkih i drugih sadržaja. Nakon 4 godine renoviranja (koje je još u toku) Kvaka 22 organizuje raznovrstan program koji se proteže od izložbi i performansa u velikoj galeriji, do predavanja, debata, projekcija filmova i koncerata na prvom spratu zgrade.