INSTITUT SERVANTES | ELISA CUESTA | SKEENS

INSTITUT SERVANTES | ELISA CUESTA | SKEENS

Skeens posmatra skupove fizičkih tela i višestruka digitalna proširenja koja su u skladu sa većinom savremenih identiteta. S obzirom na njihovu složenost i delimičnu nevidljivost, i protiv strategija dezinformacije, komodizacije i otuđenja koje promovišu ubrzane korporacije masovnih medija, Skeens predlaže alternativne odnose zasnovane na pamćenju, konačnosti i naklonosti. On vodi računa o subjektivnoj i emocionalnoj vrednosti digitalnih identiteta, dok traži formule koje bi korisnicima mogle omogućiti da naseljavaju društvene medije na kritičnije i kompromitovanije načine.

U pokušaju da dođe do odgovora na nova pitanja, Elisa je preduzela proces seciranja i ponovnog prisvajanja sopstvenog digitalnog identiteta putem materijalizacije malog dela svog digitalnog otiska: poslednjih deset godina od njene aktivnosti na Fejsbuk. Imajući tu svrhu na umu, koristila je materijale, veštine i simbole iz tekstilne tradicije (prirodno povezane sa izražavanjem identiteta, ali i duboko upletene u poreklo računanja), da stvori seriju radova koji otelotvoruju različite delove baza podataka arhivirane od strane najrasprostranjenije društvena mreža pod njenim korisničkim imenom. Skeens je pobednički projekat 11. proizvodnog granta LABjoven_Los Bragales.

Proizvedeno u LABoral Centro de Arte i Creacion Industrial uz podršku Coleccion de Arte Contemporaneo los Bragales i Principado de Asturias (Hihon, 2019).

Elisa Cuesta radi na integraciji tehnologije unutar društva i prirode. Ona se bavi temama kao što su vrednost podataka, informacione infrastrukture i figura dijagrama kao alata za spekulacije i generisanje znanja. Uvek na raskrsnici umetnosti, dizajna, nauke i digitalnih kultura, pridružila se delu različitih projekata koje vodi zajednica i sarađivala sa javnim i nezavisnim umetničkim inicijativama, uključujući Naučnu galeriju Dablin, LABoral Centro de Arte, Tentacular Festival, Medialab-Prado, ili festival Madatac.

Institut Servantes u Beogradu je institucija koju je osnovala španska vlada 1991. godine radi promocije španskog jezika i širenja kulture španskog i španskog govornog područja.

Centralno sedište institucije je u Madridu i Alcalá de Enares, rodnom mestu pisca Migela de Servantesa.

Institut Servantes je prisutan širom sveta u više od 90 centara raspoređenih na pet kontinenata, ali je angažovan i na podršci Hispancima u njihovim aktivnostima, organizovanju različitih kulturnih aktivnosti, kurseva španskog jezika i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama. U galeriji Instituta Servantes izlažu različiti umetnici iz Španije, Srbije i latinoameričkih zemalja, a sve u cilju upoznavanja i širenja informacija o latinoameričkoj kulturi i umetnosti. U poslednje vreme galerija se okrenula uglavnom organizaciji fotografskih izložbi.