GALERIJA B2 | DRAGOMIR UGREN | SLIKE NAKON SLIKANJA

GALERIJA B2 | DRAGOMIR UGREN | SLIKE NAKON SLIKANJA

„Nakon samostalnih izložbi u Galeriji Doma omladine (1990) i Galeriji Studentskog kulturnog centra (1995. i 1997), sada u Galeriji B2 u Beogradu izlaže svoju novu slikarsku produkciju napravljenu poslednjih godina. Sastoji se od površina malih dimenzija, neujednačenih i nepravilnih spoljašnjih formata, na tvrdom drvetu i kartonu prekrivenim postupkom duge i strpljive aplikacije slikanih slojeva u kompozicionim odnosima dva ili više elemenata koji čine jedinstvenu celinu na zidu galerije. Jedva vidljive ravne horizontalne ili zakrivljene linije se u nekim delovima ubacuju olovkom u osetljivo tkivo obojenog materijala. Ovaj postupak se odvija u dužem vremenskom periodu, zahtevajući punu koncentraciju umetnika, primoravajući ga da svaki trenutak sopstvenog postojanja živi intenzivno, aktivno, prihvatajući posao koji radi sa odgovornošću i opravdanjem“, Ješa Denegri.

Galerija B2 je osnovana 2018. godine sa ciljem da sarađuje sa pažljivo odabranim umetnicima sa jasnim programskim profilom. Njihova ideja je da budu spona između umetnika i kolekcionara, držeći se najvišeg kvaliteta kao polazne tačke, sa ciljem da se proširi poslovanje na regionalni i međunarodni nivo. Izlaganje se organizuje putem konkursa i po pozivu.

Takođe planiraju da u bliskoj budućnosti organizuju radionice i seminare za profesionalce i građane, ali i da razviju izdavačku delatnost u oblasti umetnosti.