COSE COSMICHE, Milan

COSE COSMICHE, Milan

COSE COSMICHE je platforma za umetnike, naučnike i istraživače iz različitih disciplina zainteresovanih za refleksiju i razmenu stavova o prostoru, vremenu, energiji i materiji.

Cose Cosmiche čine Helga Franza i Silvia Hell.