Catherine Nichols, Berlin

Catherine Nichols, Berlin

Catherine Nichols je pre svega vrsni poznavalac umetnosti i književnosti, kustoskinja i pisac poreklom iz Berlina. Završila je doktorske studije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa u Sidneju 2001. godine sa tezom o Hansu Magnusu Encensbergeru. Bila je zadužena za širok spektar izložbi kulturne istorije u institucijama širom Nemačke.

Takođe je postavila preko dvadeset monografskih i tematskih umetničkih izložbi uključujući Bojs: Mi smo revolucija, Kraj 20. veka: Najbolje tek dolazi i Kapital: Dug – Teritorija – Utopija za Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin (u saradnji sa Eugenom Blumeom) i nedavno Svako je umetnik: kosmopolitičke vežbe sa Jozefom Bojsom (u saradnji sa Izabel Malc i Eugenom Blumom) u K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen u Dizeldorfu. Objavljivala je mnogo u oblasti savremene umetnosti i uređivala brojne kataloge i knjige, kao što su Brus Nauman: Ein Lesebuch, Crna planina: Interdisciplinarni eksperiment, 1933–1957 i Shine on Me: Wir und die Sonne.

Trenutno je umetnička direktorka beuys 2021, programa koji obuhvata oko 30 kulturnih događaja u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, kao i onlajn radio stanicu, simpozijum i interdisciplinarnu laboratoriju koju istražuje.