BLATOBRAN KREATIVNI CENTAR | MARIJA MILIN & JOVANA ČAVOROVIĆ | POGLED KROZ PUKOTINU

BLATOBRAN KREATIVNI CENTAR | MARIJA MILIN & JOVANA ČAVOROVIĆ | POGLED KROZ PUKOTINU

Blatobran je osnovan 2007. godine kao otvorena platforma za umrežavanje umetnika i dizajnera koji pretežno koriste keramiku, ali i druge medije umetničkog izražavanja.

Umetnici okupljeni pod zastavom Blatobrana dele zajedničku misiju edukacije javnosti i podizanja svesti o značaju umetnosti i dizajna u savremenom društvu.

Dele uverenje da se to može učiniti kroz izložbe, prezentacije, predavanja i druge oblike umetničkog izražavanja.

Blatobran podržava kreativnost i unapređenje estetskih kriterijuma u ​​društvu izradom kreativnih procesa, materijala i tehnika.

Dostupan najširoj javnosti i to na način koji angažuje posmatrača kao aktivnog učesnika u umetničkom izražavanju.

U cilju formiranja centra za kontinuiranu razmenu novih ideja i promociju umetničkog i kreativnog dizajna, Blatobran je nedavno otvorio sopstvenu galeriju u Beogradu.

Od umetničkih instalacija do društveno angažovanog dizajna, Blatobran teži daljem širenju kreativnog uticaja u sve pore društvenog života, obezbeđujući svojim članovima i publici podsticajni prostor za eksperimentisanje i inovacije korišćenjem novih tehnika, materijala i oblika izražavanja.